Chuyển đến nội dung chính

Hướng dẫn thanh toán

logo vcb QUÁCH QUANG HUY
Số tài khoản: 0021 000 236 449
Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội
logo vcb QUÁCH QUANG HUY
Số tài khoản: 1018 7187 5515
Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Phú Thọ
logo techombank QUÁCH QUANG HUY
Số tài khoản: 1902 836 0909 010
Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Trần Thái Tông, Hà Nội
logo seabank QUÁCH QUANG HUY
Số tài khoản: 1500 205 694 248
Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Hà Nội