Chuyển đến nội dung chính

Lưu ý khi quản trị WordPress

Commit để lưu file 

Sau khi cài theme & plugin wordpress hoặc thêm/sửa tệp thay đổi liên quan đến files (ngoài thư mục uploads/), bạn cần lưu lại thay đổi bằng cách nhấn vào nút "Commit the changes" ở quản trị host.


Lưu ý: Nếu bạn quên không lưu thay đổi files, dữ liệu của bạn sẽ bị mất.

Tuy nhiên, khi bạn đăng nội dung như bài viết, đăng sản phẩm.. trong quản trị WordPress thì không cần lưu lại thay đổi. Có nghĩa liên quan đến thay đổi database và thư mục wp-content/uploads thì không cần commit.

Lưu ý quản trị Admin

Bạn có 2 link để quản trị WordPress, link tên miền chính/admin và link dev-hw-tenmien.pantheonsite.io/admin (tên miền phụ)
Khi bạn cấu hình các chức năng như SEO.. thì bạn login quản trị ở tên miền chính. Mục đích là để lưu và hoạt động cho tên miền chính. Còn lại khi bạn cài đặt hay cập nhật Plugin, Theme, WordPress.. hay viết bài, up sản phẩm.. thì login ở tên miền phụ.

Khi quản trị link tên miền chính, nếu xuất hiện timeout thì bạn chỉ cần load lại (F5) trình duyệt là được.

Plugin không hỗ trợ

23webhost không hỗ trợ các plugins cache sau:
  • WP Super Cache
  • W3 Total Cache
  • batcache
Ngoài ra trên hosting đã có hệ thống cache riêng (Varnish), bạn cũng không cần cài đặt plugin cache cho WordPress.

Hosting được tích hợp sẵn plugin Redis Cache. Để kích hoạt redis cache cho WordPress bạn cài plugin wp-redis , tiếp đến bạn tạo file `wp-content/object-cache.php` với nội dung như sau:

<?php
# This is a Windows-friendly symlink
if (!empty($_ENV['CACHE_HOST'])) {
  require_once WP_CONTENT_DIR . '/plugins/wp-redis/object-cache.php';
}