Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hướng dẫn Google Indexing API

Google Indexing API là gì? Google Indexing API là một công cụ giúp thông báo cho công cụ tìm kiếm của Google biết được khi website của họ có sự thay đổi khi có các trang được thêm hoặc bị xóa. Điều này cho phép Google lên lịch thu thập lại dữ liệu các trang, nhờ vậy có thể dẫn đến việc tăng chất lượng lưu lượng truy cập của người dùng. Dưới đây là một số thao tác bạn có thể làm với API Lập chỉ mục: Cập nhật URL : Thông báo cho Google về một URL mới cần thu thập dữ liệu hoặc nội dung tại một URL đã gửi trước đó đã được cập nhật. Xóa URL : Sau khi bạn xóa một trang khỏi máy chủ của mình, hãy thông báo cho Google để chúng tôi có thể xóa trang đó khỏi chỉ mục và không cố gắng thu thập lại dữ liệu từ URL đó. Xem trạng thái của yêu cầu : Kiểm tra thời điểm gần đây nhất Google nhận được từng loại thông báo cho một URL nhất định. Gửi yêu cầu lập chỉ mục hàng loạt : Giảm số lượng kết nối HTTP mà ứng dụng của bạn phải thực hiện bằng cách kết hợp tối đa 100 lệnh gọi vào một yêu
Các bài đăng gần đây

Lưu ý khi quản trị WordPress

Commit để lưu file  Sau khi cài theme & plugin wordpress hoặc thêm/sửa tệp thay đổi liên quan đến files (ngoài thư mục uploads/), bạn cần lưu lại thay đổi bằng cách nhấn vào nút "Commit the changes" ở quản trị host. Lưu ý : Nếu bạn quên không lưu thay đổi files, dữ liệu của bạn sẽ bị mất. Tuy nhiên, khi bạn đăng nội dung như bài viết, đăng sản phẩm.. trong quản trị WordPress thì không cần lưu lại thay đổi. Có nghĩa liên quan đến thay đổi database và thư mục wp-content/uploads thì không cần commit. Lưu ý quản trị Admin Bạn có 2 link để quản trị WordPress, link tên miền chính/admin và link dev-hw-tenmien.pantheonsite.io/admin (tên miền phụ) Khi bạn cấu hình các chức năng như SEO.. thì bạn login quản trị ở tên miền chính. Mục đích là để lưu và hoạt động cho tên miền chính. Còn lại khi bạn cài đặt hay cập nhật Plugin, Theme, WordPress.. hay viết bài, up sản phẩm.. thì login ở tên miền phụ. Khi quản trị link tên miền chính, nếu xuất hiện timeout thì bạn chỉ cần load lại (F5)

Hướng dẫn 23Webhost Panel

Để đăng nhập quản lý hosting. Bạn truy cập địa chỉ https://app.23webhost.com/ để bắt đầu đăng nhập sử dụng tên miền và mật khẩu chúng tôi cung cấp cho bạn. Sau khi đăng nhập thành công, giao diện quản trị sẽ như thế này: Các chức năng chính: Đổi tên miền Sửa lỗi quản lý files/DB và URLs Reset mật khẩu WordPress Cấu hình tự động Backup Di chuyển website về 23webhost Thiết lập quền ghi tệp Tiện ích quản lý files và DB Xóa cache hosting Các thông số kết nối: Thông tin truy cập sFTP Thông tin truy cập MySQL từ xa Giải thích: Nút tròn ở trên header góc phải thể hiện trạng thái worker hoạt động.  Mầu xanh: nghĩa là tác vụ đang hoạt động, để thực hiện một tác vụ khác bạn phải chờ tác vụ trước đó hoàn tất. Mầu xám: không có tác vụ nào đang hoạt động, worker đang rỗi. Bạn cũng có thể kiểm tra lại tác vụ có đang hoạt động hay không bằng 2 cách: load lại trang hoặc nhấn trực tiếp vào nút tròn. Lưu ý : Hệ thống sẽ xử lý lần lượt, chức năng này xong thì bấm xử lý chức năng khác. #Đổi tên miền Thời